CH&S, Galle as case study  - afstudeeronderzoek

Mijn afstudeerproject bestaat uit 2 delen, een ontwerpdeel en een onderzoeksdeel. Hier vindt u een korte uitleg over het onderzoeksdeel (i.s.m. René Fuhren) waarvoor ik 3 maanden in Galle, Sri Lanka ben geweest.  Het onderzoek besloeg in totaal 8 maanden en was onderdeel van de afstudeerstudio Cultural Heritage and Sustainability.


Het doel van het onderzoek was om oplossingen te vinden voor een duurzame ontwikkeling van het werelderfgoedstadje Galle. Duurzame ontwikkeling is in dit geval tweeledig. Ten eerste dat in de behoeftes van de huidige genaraties kan worden voorzien, zonder dat de kans om te voorzien in de behoeftes van toekomstige generaties teniet wordt gedaan. Ten tweede mag het culturele erfgoed bij deze ontwikkelingen geen schade toegebracht worden.


Om goede oplossingen voor duurzame ontwikkeling te vinden hebben we onderzocht wat de culturele significantie van Galle is. Vervolgens is er gekeken naar de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het maken van het beleid in Galle. Ook zijn de huidige bedreigingen voor het erfgoed onderzocht. Aan de hand van één van de speciale kenmerken van het erfgoed van Galle, de veranda, wordt uitgelegd hoe onze manier van onderzoeken was. Uiteindelijk zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de duurzame ontwikkeling van Galle.


Op deze website vindt u alleen een samenvatting van dit omvangrijke onderzoek, daarom is hier onder de mogelijkheid om het gehele onderzoeksverslag te lezen.(download onderzoeksverslag.pdf)for English, click here