Galle Fort Inn(fill) Hotel  - afstudeerontwerp

Mijn afstudeerproject bestaat uit 2 delen, een ontwerpdeel en een onderzoeksdeel. Hier vindt u een korte uitleg over het ontwerpdeel dat in totaal 4 maanden besloeg en onderdeel was van de afstudeerstudio Cultural Heritage and Sustainability.


De ontwerpopgave kwam voort uit het eerder gedane onderzoek en had het doel om een ontwerp te maken dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Galle. Duurzame ontwikkeling is in dit geval tweeledig. Ten eerste dat in de behoeftes van de huidige genaraties kan worden voorzien, zonder dat de kans om te voorzien in de behoeftes van toekomstige generaties teniet wordt gedaan. Ten tweede mag het culturele erfgoed bij deze ontwikkelingen geen schade toegebracht worden.


Ik heb gekozen om een hotel te ontwerpen dat gebaseerd is op de Dutch typology,  een manier van huizen bouwen die uniek is voor Galle. Bij Aanleidingen leg ik mijn beweegredenen en belangrijkste aanknopingspunten uit voor het hotel. Bij Ontwerp worden een beschrijving en impressies gegeven van het uiteindelijke ontwerp van het hotel.


Op deze website vindt u alleen een samenvatting van het ontwerpdeel van mijn afstudeerproject, daarom is hier onder de mogelijkheid om het gehele ontwerpverslag te lezen.(download ontwerpverslag.pdf)